Telerau ac Amodau | Terms and Conditions

Telerau ac Amodau

Cludiant | Shipping

 

Gellir casglu’ch archeb o’r siop yng Nghaernarfon neu drwy drefniant o Nefyn.  Anelir i gael eich archeb yn barod i’w chasglu o fewn 24 awr, yn ddibynnol ar ein horiau agor.  Gall hyn amrywio dros gyfnod y Nadolig a'r flwyddyn newydd.

Codir £3.99 am gludiant o fewn y Deyrnas Gyfunol ac oni nodir yn wahanol gyrrir archebion drwy wasanaeth 2il Ddosbarth y Post Brenhinol.  

You can collect your order free from the Caernarfon store or by arrangement at Nefyn.  We aim to have your order available to collect within 24 hours, subject to our opening hours.  This may very over the Christmas and new year period.

Unless stated otherwise, all orders are sent by Royal Mail 2nd Mail and delivery charge to the UK is £3.99.

Polisi Dychwelyd | Returns Policy

Gobeithiwn y byddwch wrth eich bodd gyda’ch archeb, ond os na fyddwch, gyrrwch unrhyw eitem yn ei hôl, heb ei defnyddio, o fewn 14 diwrnod ac fe gysylltwn â chi i drefnu ad-daliad.

Ni fyddwn yn cynnig ad-daliad am gost cludiant a ni fyddwn yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am archeb ar ôl i chi ei derbyn.

Yn anffodus, ni fyddwn yn cynnig ad-daliad ar glustdlysau.

 
We hope you will like your order, but if not, please return any item, unused, within 14 days and we will contact you to arrange a refund.

We will not be refunding shipping costs and will not accept any responsibility for an order once you have received the same.

Unfortunately, we will not offer refunds on earrings.


Preifatrwydd | Privacy

Byddwn yn anfon manylion digwyddiadau a chynigion arbennig atoch dros e-bost o dro i dro.  Cysylltwch os nad ydych yn dymuno derbyn e-byst marchnata gennym.

 

We may e-mail details of events and promotions to you from time to time.  Contact us if you do not wish to receive such e-mails.